QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 so với năm 2021
Tin đăng ngày: 14/2/2023 - Xem: 80
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (1/6/2023)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (31/5/2023)
Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (21/4/2023)
Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (21/4/2023)
Thông báo danh sách ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2023-2028 (20/4/2023)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 (18/4/2023)
Sửa đổi Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (12/4/2023)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (28/3/2023)
Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (28/3/2023)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (28/3/2023)
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu đến ngày 31/12/2022 (1/3/2023)
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (1/3/2023)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (24/2/2023)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (24/2/2023)
Báo cáo thường niên năm 2022 (21/2/2023)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn