QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Báo cáo tài chính quý III năm 2021
Tin đăng ngày: 18/10/2021 - Xem: 334
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
HNA_Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 (19/1/2022)
HNA_Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (18/1/2022)
HNA_Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 (17/1/2022)
HNA_Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021 (14/1/2022)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty (6/12/2021)
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Thạch (16/11/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Sơn, TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty (11/11/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (4/11/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty - ông Nguyễn Xuân Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc (2/11/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2021 (18/10/2021)
Báo cáo tài chính quý III năm 2021 (18/10/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020 (29/7/2021)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 (29/7/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2021 (20/7/2021)
Báo cáo tài chính quý II năm 2021 (20/7/2021)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 25 | Tất cả: 244,013
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn