QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngiệp quý 3 năm 2020
Tin đăng ngày: 19/10/2020 - Xem: 127
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngiệp quý 3 năm 2020 (19/10/2020)
Báo cáo tài chính quý III năm 2020 (19/10/2020)
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (12/8/2020)
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty (30/7/2020)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 (29/7/2020)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020 (29/7/2020)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2020 (20/7/2020)
Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (20/7/2020)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 (9/7/2020)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020 (1/7/2020)
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020 (25/6/2020)
Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (12/6/2020)
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 (11/6/2020)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (10/6/2020)
Danh sách ứng cử/đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (8/6/2020)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 71 | Tất cả: 138,792
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn