QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na
Tin đăng ngày: 12/8/2020 - Xem: 346
 

Ngày 11/8/2020, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định số 409/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na được thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu với những nội dung chính như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã cổ phiếu: HNA

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Hình thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 9.573.000 cổ phiếu (Chín triệu năm trăm bảy mươi ba nghìn cổ phiếu)

- Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 95.730.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ bảy trăm ba mươi triệu đồng).

 

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (1/3/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/2/2021)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/2/2021)
Báo cáo thường niên năm 2020 (23/2/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 so với năm 2019 (4/2/2021)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (4/2/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2020 (20/1/2021)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 (20/1/2021)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (18/1/2021)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2020 (12/1/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngiệp quý 3 năm 2020 (19/10/2020)
Báo cáo tài chính quý III năm 2020 (19/10/2020)
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (12/8/2020)
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty (30/7/2020)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 (29/7/2020)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 85 | Tất cả: 154,336
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn