TIN TỨC | TIN CÔNG TY
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tin đăng ngày: 11/6/2020 - Xem: 3054
 

Ngày 10/6/2020, Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (Mã chứng khoán HNA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Cổ đông chi phối).

Upload

Toàn cảnh Đại hội

Về phía Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na có ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Bảo Ngọc – Giám đốc Công ty cùng các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng Công ty. Số cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự tại Đại hội là 42 cổ đông đại diện cho 223.545.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,064% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã nghe và cho ý kiến đóng góp vào các Báo cáo, Tờ trình và đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty; Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na; Mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020;Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na lần thứ 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 10; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội đã thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính: Sản lượng điện 650,3 triệu kWh;Tổng doanh thu 705,944 tỷ đồng; Tổng chi phí 633,866 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 72,078 tỷ đồng; Nộp NSNN 158,02 tỷ đồng; Giá thành 974,7 đồng/kwh; Đào tạo (164 lượt người) 1,012 tỷ đồng;Lao động 117 người.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 25/01/1981đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Upload

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tại Đại hội

Upload

Ông Trịnh Bảo Ngọc - TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo

 

Upload

Ông Nguyễn Hữu Quý - Phát biểu tại Đại hội

Upload

Đại hội biểu quyết các nội dung

Upload

Thành viên BKS được bầu bổ sung ra mắt Đại hội

 

Hồng Quang

Tin tức khác:
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Thi công Phát quang, san gạt mặt bằng khu số 3 tại nhà máy thủy điện Hủa Na (13/9/2021)
Gia hạn báo giá Cung cấp vật tư thiết bị chiến lược phục vụ công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (8/9/2021)
Mời báo giá Nâng cấp hệ thống điều khiển (DCS) Nhà máy thủy điện Hủa Na (6/9/2021)
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam thăm, chúc tết Công ty cổ phần Thuỷ điện Hủa Na (31/8/2021)
Mời báo giá Cung cấp vật tư thiết bị chiến lược phục vụ công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (19/8/2021)
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Thi công Đường nối Quốc lộ 16 đến cao trình 280m của Tháp điều áp tại nhà máy thủy điện Hủa Na (03/8/2021)
PV Power tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư (30/7/2021)
Công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình nhà máy thủy điện Hủa Na, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An (15/6/2021)
Đề nghị lập Dự toán chi phí bảo hiểm Nhà máy thuỷ điện Hủa Na thời hiệu 2021-2022 và các năm tiếp theo (10/5/2021)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng Nhà ở cán bộ, công nhân viên 8 phòng tại Nhà máy thủy điện Hủa Na (14/4/2021)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa lớn hệ thống thiết bị Nhà máy Thủy điện Hủa Na năm 2021 (12/3/2021)
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (11/6/2020)
Thông báo Nộp tiền mua cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (9/3/2020)
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 (9/12/2019)
Đoàn công tác của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thăm và làm việc tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na (7/11/2019)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 207 | Tất cả: 193,236
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn