TIN TỨC | TIN CÔNG TY
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tin đăng ngày: 11/6/2020 - Xem: 3144
 

Ngày 10/6/2020, Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (Mã chứng khoán HNA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Cổ đông chi phối).

Upload

Toàn cảnh Đại hội

Về phía Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na có ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Bảo Ngọc – Giám đốc Công ty cùng các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng Công ty. Số cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự tại Đại hội là 42 cổ đông đại diện cho 223.545.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,064% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã nghe và cho ý kiến đóng góp vào các Báo cáo, Tờ trình và đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty; Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na; Mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020;Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na lần thứ 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 10; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội đã thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính: Sản lượng điện 650,3 triệu kWh;Tổng doanh thu 705,944 tỷ đồng; Tổng chi phí 633,866 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 72,078 tỷ đồng; Nộp NSNN 158,02 tỷ đồng; Giá thành 974,7 đồng/kwh; Đào tạo (164 lượt người) 1,012 tỷ đồng;Lao động 117 người.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 25/01/1981đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Upload

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tại Đại hội

Upload

Ông Trịnh Bảo Ngọc - TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo

 

Upload

Ông Nguyễn Hữu Quý - Phát biểu tại Đại hội

Upload

Đại hội biểu quyết các nội dung

Upload

Thành viên BKS được bầu bổ sung ra mắt Đại hội

 

Hồng Quang

Tin tức khác:
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Xử lí sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 198 đến cao trình 210) (28/12/2021)
Phê duyệt BCKTKT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Xử lí sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 198 đến cao trình 210) (24/12/2021)
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na 2021 (31/12/2021)
Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (27/12/2021)
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (đợt 2) (27/12/2021)
Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (đợt 2). (23/12/2021)
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Cải tạo, di dời tuyến đường dây 35kV và Trạm biến áp cấp điện tự dùng cho nhà máy thủy điện Hủa Na (15/12/2021)
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Cải tạo, di dời tuyến đường dây 35kV và Trạm biến áp cấp điện tự dùng cho nhà máy thủy điện Hủa Na (14/12/2021)
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định cư Công trình thủy điện Hủa Na (13/12/2021)
Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định Công trình thủy điện Hủa Na (13/12/2021)
Mời báo giá Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa định kỳ các hệ thống thiết bị công nghệ của Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2022 (11/12/2021)
Mời báo giá Vật tư thiết bị sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2022 (10/12/2021)
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công Cải tạo, sửa chữa mặt đường và an toàn giao thông tuyến đường VH2 tại nhà máy thủy điện Hủa Na (1/12/2021)
Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Thi công Cải tạo, sửa chữa mặt đường và an toàn giao thông tuyến đường VH2 tại Nhà máy thủy điện Hủa Na (28/9/2021)
Gia hạn báo giá Nâng cấp hệ thống điều khiển (DCS) Nhà máy thủy điện Hủa Na (20/9/2021)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 38 | Tất cả: 244,026
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn