QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tin đăng ngày: 21/5/2020 - Xem: 224
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch của MCK: HNA (11/6/2021)
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (2/6/2021)
Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Trần Văn Biên - Phó giám đốc Công ty (31/5/2021)
Thông báo thay đổi loại chứng khoán HNA (19/5/2021)
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 (11/5/2021)
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (22/4/2021)
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (22/4/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2021 (20/4/2021)
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 (20/4/2021)
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (16/4/2021)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất (16/4/2021)
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty (16/4/2021)
Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty (16/4/2021)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (sửa đổi, bổ sung lần 11) (16/4/2021)
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (16/4/2021)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 83 | Tất cả: 172,413
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn