QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Tin đăng ngày: 22/4/2020 - Xem: 71
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020 (1/7/2020)
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020 (25/6/2020)
Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (12/6/2020)
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 (11/6/2020)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (10/6/2020)
Danh sách ứng cử/đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (8/6/2020)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (21/5/2020)
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (21/5/2020)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (21/5/2020)
Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Minh Tâm (18/5/2020)
Thông báo lưu ký chứng khoán tập trung cho đợt phát hành cổ phiếu ESOP (4/5/2020)
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - HNA (29/4/2020)
Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - HNA (29/4/2020)
Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu ESOP (29/4/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (23/4/2020)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 24 | Tất cả: 91,857
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn