QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tin đăng ngày: 3/4/2020 - Xem: 731
 

Ngày 09/3/2020, Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã có Thông báo số 111/TB-HHC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội). Theo đó, ngày tổ chức Đại hội dự kiến là 21/4/2020.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông báo tại Nghị quyết số 11/NQ-HHC-HĐQT ngày 02/3/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức và tài liệu họp sẽ được gửi tới quý cổ đông theo đúng quy định.

Trân trọng!

 

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty (6/12/2021)
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Thạch (16/11/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Sơn, TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty (11/11/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (4/11/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty - ông Nguyễn Xuân Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc (2/11/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2021 (18/10/2021)
Báo cáo tài chính quý III năm 2021 (18/10/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020 (29/7/2021)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 (29/7/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2021 (20/7/2021)
Báo cáo tài chính quý II năm 2021 (20/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Đoàn Văn Trường - Phó giám đốc Công ty (20/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Trịnh Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (20/7/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Võ Trung Chính - Kế toán trưởng Công ty (15/7/2021)
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (14/7/2021)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 235 | Tất cả: 215,299
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn