QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tin đăng ngày: 7/11/2019 - Xem: 152
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Báo cáo thường niên năm 2019 (26/3/2020)
Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán độc lập tại Báo cáo tài chính năm 2019 (25/3/2020)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 so với năm 2018 (20/3/2020)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 (20/3/2020)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (16/3/2020)
Công văn Thông báo của Ủy ban Chứng khoán về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP (9/3/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (9/3/2020)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (3/3/2020)
Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (2/3/2020)
Báo cáo tài chính quý IV/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế (17/1/2020)
Danh sánh cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019 (8/1/2020)
Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Võ Trung Chính (13/11/2019)
Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc (13/11/2019)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (7/11/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính quý III/2019 (21/10/2019)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 88 | Tất cả: 75,661
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn