QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Giấy xác về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Tin đăng ngày: 3/7/2019 - Xem: 22
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Hồ Thị Thắm (17/7/2019)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 (5/7/2019)
Giấy xác về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (3/7/2019)
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và năm 2019 (25/6/2019)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (26/4/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý I/2019 (17/4/2019)
Báo cáo tài chính quý I năm 2019 (17/4/2019)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (3/4/2019)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (3/4/2019)
Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (18/3/2019)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 (11/3/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (7/3/2019)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (6/3/2019)
Công bố Danh sách Cổ đông lớn, cổ đông nhà nước (28/1/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận tại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 (21/1/2019)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 67 | Tất cả: 48,448
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn