TIN TỨC | TIN CÔNG TY
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tin đăng ngày: 27/4/2019 - Xem: 897
 

Ngày 25/4/2019, Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (Mã chứng khoán HNA)đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tham dự Đại hội  có ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

UploadToàn cảnh Đại hội

Về phía Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na có ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Bảo Ngọc – Giám đốc Công ty cùng các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng Công ty. Số cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự tại Đại hội là 45 cổ đông đại diện cho 222.644.537 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,664 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

UploadCác cổ đông biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã nghe và cho ý kiến đóng góp vào các Báo cáo, Tờ trình có nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2019; Mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Trong năm 2018 tình hình thủy văn diễn biến tương đối thuận lợi tương tự năm 2017 và tốt hơn nhiều so với các năm trước liền kề cùng thời điểm, kết hợp giá điện thị trường trung bình tương đối cao, đồng thời nhà máy đã tính toán chào giá, điều tiết hồ chứa hợp lý và vận hành nhà máy an toàn, nên Công ty đã đạt tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra, cụ thể: Sản lượng điện đạt 808,17 triệu kWh (đạt 124% so với kế hoạch); Tổng doanh thu đạt 883,23 tỷ đồng (đạt 134% so với kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế đạt 217,42 tỷ đồng (đạt 3184% so với kế hoạch); Nộp ngân sách nhà nước 193,87 tỷ đồng (đạt 140% so với kế hoạch).

UploadÔng Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như sau: Sản lượng điện đạt 650,64 triệu kWh; Tổng doanh thu đạt 710,39 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 61,52 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 158,02 tỷ đồng.

Lê Thị Hạnh

Tin tức khác:
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (11/6/2020)
Thông báo Nộp tiền mua cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (9/3/2020)
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 (9/12/2019)
Đoàn công tác của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thăm và làm việc tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na (7/11/2019)
Hội thao PV POWER HHC 2019 (14/10/2019)
Thông báo về việc tìm kiếm đối tác thực hiện dự án điện mặt trời lòng hồ Thủy điện Hủa Na (16/7/2019)
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (27/4/2019)
Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na và Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrong (10/4/2019)
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 (4/1/2019)
Thông báo tuyển dụng (16/11/2018)
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (8/10/2018)
Đảng ủy Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các hội nghị Trung ương 7 khóa XII (2/8/2018)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Công ty (22/5/2018)
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (23/4/2018)
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Phiếu thao tác, phiếu công tác gai đoạn 2012 -2017 (13/4/2018)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 245 | Tất cả: 148,569
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn