QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tin đăng ngày: 7/3/2019 - Xem: 174
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019 (3/9/2019)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Hồ Thị Thắm (21/8/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018 (15/8/2019)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019 (13/8/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý II/2019 (20/7/2019)
Báo cáo tài chính quý II năm 2019 (19/7/2019)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Hồ Thị Thắm (17/7/2019)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 (5/7/2019)
Giấy xác về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (3/7/2019)
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và năm 2019 (25/6/2019)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (26/4/2019)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý I/2019 (17/4/2019)
Báo cáo tài chính quý I năm 2019 (17/4/2019)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (3/4/2019)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (3/4/2019)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 69 | Tất cả: 54,039
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn