QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
Tin đăng ngày: 27/7/2018 - Xem: 430
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (lần 2) (8/4/2021)
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/3/2021)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (24/3/2021)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (24/3/2021)
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông (MCK: HNA) (9/3/2021)
Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (1/3/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/2/2021)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/2/2021)
Báo cáo thường niên năm 2020 (23/2/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 so với năm 2019 (4/2/2021)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (4/2/2021)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2020 (20/1/2021)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 (20/1/2021)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (18/1/2021)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2020 (12/1/2021)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 91 | Tất cả: 158,936
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn