TIN TỨC
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tin đăng ngày: 23/4/2018 - Xem: 581
 

Ngày 19 tháng 4 năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có đầy đủ các cổ đông tổ chức và  các cổ đông thể nhân đại diện cho gần 3000 cổ đông của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và tán thành các nội dung quan trọng trong năm 2018 như sau:

Sản luợng điện theo kế hoạch: 650,35triệu KW;

Tổng doanh thu năm 2018: 660,46 tỷ đồng; 

Tổng chi phí: 653,49 tỷ;

Lợi nhuận trước thuế: 6,97 tỷ đồng;

Giá thành: 892đồng/KW;

Nộp ngân sách nhà nước: 138,4tỷ.

Tại đại hội thay mặt Ban điều hành ÔngTrịnh Bảo Ngọc Giám đốc Công ty đã giải đáp nhiều vấn đề các cổ đông quan tâm như vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, việc lập và  trích quỹ khen thưởng Ban điều hành, quỹ phúc lợi, an sinh xã hội....

Đại hội cũng tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đảm bảo tiêu chí theo các quy định hiện hành, vừa có tính kế thừa vừa đảm bảo hoạt động hiệu quả. Tại đại hội thay mặt cho các cổ đông, cổ đông lớn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam gi nhận những đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hạch năm 2017, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, cố gắng tăng tối thiểu 10% lợi nhuận so với năm 2017.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Ông Hoàng Xuân Thành CTHĐQT cảm ơn các cổ đông và xin hứa sẽ cố gắng hết sức lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được đại hội thông qua.

 

 

 

 

 

P N Trung

 

 

 

 

Tin tức khác:
Thông báo về việc tìm kiếm đối tác thực hiện dự án điện mặt trời lòng hồ Thủy điện Hủa Na (16/7/2019)
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (27/4/2019)
Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na và Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrong (10/4/2019)
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 (4/1/2019)
Thông báo tuyển dụng (16/11/2018)
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (8/10/2018)
Đảng ủy Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các hội nghị Trung ương 7 khóa XII (2/8/2018)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Công ty (22/5/2018)
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (23/4/2018)
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Phiếu thao tác, phiếu công tác gai đoạn 2012 -2017 (13/4/2018)
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na tổng kết công tác năm 2017 triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 (29/1/2018)
Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na đạt mốc 3 tỷ kWh (22/11/2017)
Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam chúc mừng Lãnh đạo và CBCNV Công ty (17/11/2017)
Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (14/11/2017)
Tổng Giám đốc PV Power làm việc với Nhà máy Thuỷ điện Hủa Na (10/11/2017)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 65 | Tất cả: 48,446
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: thuydienhuana@gmail.com - http://huana.com.vn