TIN TỨC | TIN CÔNG TY

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m)

Quyết định 71/QĐ-HHC ngày 11/5/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Xây dựng nhà để xe cho cán bộ, công nhân viên tại nhà máy.

Quyết định số 66/QĐ-HHC ngày 05/5/2022.
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình năm 2022 tại nhà máy thủy điện Hủa Na (đợt 2).

Quyết định số 63/QĐ-HHC ngày 26/4/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt đề cương dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình năm 2022 tại nhà máy thủy điện Hủa Na đợt 2

Quyết định số 58/QĐ-HHC ngày 19/4/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhà máy, nhà làm việc.

Quyết định số 57/QĐ-HHC ký ngày 19/4/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhà máy, nhà làm việc

Quyết định số 51/QĐ-HHC ngày 07/4/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng, KHLCNT và dự toán gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m).

Quyết định số 38/QĐ-HHC ngày 22/3/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình năm 2022 tại nhà máy thủy điện Hủa Na

QĐ số 36/QĐ-HHC ngày 22/3/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Tư vấn thiết kế một số hạng mục công trình năm 2022 tại nhà máy thủy điện Hủa Na

Quyết định số 29/QĐ-HHC ký ngày 08/3/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Xử lí sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 198 đến cao trình 210)

Quyết định số 235/QĐ-HHC ký ngày 23/12/2021
Download văn bản tại đây

Phê duyệt BCKTKT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Xử lí sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 198 đến cao trình 210)

Quyết định số 229/QĐ-HHC ký ngày 20/12/2021
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na 2021

Kèm theo Quyết định số: 237/QĐ-HHC ký ngày 27/12/2021
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    4   5   6   7   8   9   10   11   12 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.766
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: [email protected] - http://huana.com.vn