TRANG CHỦ | TIN TỨC

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trên tuyến đường vận hành VH5 (tuyến đường quản lý vận hành Đập phụ)

Quyết định số 269/QĐ-HHC ngày 21/12/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt KQLCNT gói thầu: Xây dựng Đường nội bộ từ kho vật tư thiết bị đến đường VH4; cải tạo, sửa chữa mặt đường vào khu Hầm phụ 2; mặt đường nội bộ từ QL16 đến nhà để xe

Quyết định số 224/QĐ-HHC ngày 08/11/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Báo cáo KTKT, KHLCNT và dự toán gói thầu: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trên tuyến đường vận hành VH5 (tuyến đường quản lý vận hành Đập phụ)

Quyết định số 201/QĐ-HHC ngày 24/10/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo nhà vệ sinh khu nhà máy, nhà làm việc và cải tạo nền, thay thế nắp đậy mương cáp trạm Gis tại nhà máy thủy điện Hủa Na

Quyết định số 195/QĐ-HHC ngày 12/10/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại khu vực Đập chính

Quyết định số 161/QĐ-HHC ngày 19/8/2022
Download văn bản tại đây

185 QÐ-HHC Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Cung cấp dầu tuabin

185 QÐ-HHC Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Cung cấp dầu tuabin
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Xây dựng khuôn viên Hồ điều hòa tại nhà máy thủy điện Hủa Na

Quyết định số 182/QĐ-HHC ngày 15/9/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt BCKTKT, KHLCNT và dự toán GT: Xây dựng Đường nội bộ từ kho vật tư thiết bị đến đường VH4; cải tạo, sửa chữa mặt đường vào khu Hầm phụ 2; mặt đường nội bộ từ QL16 đến nhà để xe

Quyết định số 172/QĐ-HHC ngày 07/9/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Đào tạo nâng cao năng lực vận hành thị trường điện cạnh tranh

Quyết định số 166/QĐ-HHC ngày 31/8/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Đề cương đào tạo và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đào tạo nâng cao năng lực vận hành thị trường điện cạnh tranh

Quyết định số 157/QĐ-HHC ngày 18/8/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Xây dựng khuôn viên Hồ điều hòa tại nhà máy thủy điện Hủa Na.

Quyết định số 168/QĐ-HHC ngày 31/8/2022
Download văn bản tại đây

Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại khu vực Đập chính

150/QĐ-HHC ngày 10/8/2022
Download văn bản tại đây

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn